Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 259
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII » Forma prawno-organizacyjno-finansowa CZT

Forma prawno-organizacyjno-finansowa CZT

Samorząd lokalny
Kluczowym etapem w procesie projektowania Centrum Zaawansowanych Technologii jest uzyskanie pełnej zgodności przedstawicieli władz szczebla regionalnego i lokalnego, środowisk naukowych, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, uczestniczących w utworzeniu koncepcji funkcjonowania CZT, co do formy organizacyjnej i modelu finansowania Centrum. Zgodność w tym zakresie poszczególnych interesariuszy, już we wstępnym etapie opracowywania projektu Centrum, gwarantuje jego powstanie w kształcie odpowiadającym wszystkim zainteresowanym jednostkom. Niezbędnym jest jednak przy tym, zakreślenie przez wymienione podmioty stopnia zainteresowania oraz swojej roli  oraz poziomu zaangażowania w tworzenie CZT.

Bardzo ważną rolę w procesie projektowania modelu Centrum pełnią samorządy lokalne subregionu kalisko-ostrowsko-pleszewskiego. Bezpośrednie uczestnictwo przedstawicieli władz szczebla regionalnego i lokalnego w pracach nad kształtem przyszłego Centrum umożliwi określenie sposobu organizacji CZT, modelu funkcjonowania, sposobu zarządzania, wyznaczenia form prawnych i finansowych.
Dlatego też zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych do wypełnienia formularza (w załączeniu) dotyczącego aspektu prawno-finansowo-organizacyjnego Centrum Zaawansowanych Technologii. Zebrane za jego pomocą informacje są niezwykle ważne dla przygotowania raportu podsumowującego etap konsultacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.  Wypełniona ankietę prosimy przesłać na adres m.okularczyk@collect.pl

Prześlij znajomemu

Pokrewne aktualności: